CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

Programacions d'estades escolars

El CEA Alt Ter ofereix estades escolars de diversos dies amb programacions d'activitats a l'aire lliure i tallers complemetaris.

Les estades, adreçades a escoles o instituts, treballen continguts del currículum escolar i permeten que els alumnes la descoberta de l'entorn natural i cultural d'una manera diferent a l'habitual.


Propostes d'estades escolars
Aquests exemples d'esatdes es basen en una programació de 3 dies. Les estades es poden adaptar a les necessitats del centre educatiu.

 

PROPOSTA DE ROGRAMACIÓ
PER A CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA
Línia de treball: ELS PIRINEUS
1r dia
2n dia
3r dia
Matí
Arribada i instal·lació a l'allotjament
Reconèixer un riu com a ecosistema viu i estudiar-ne les característiques i les diferents interaccions que s’hi produeixen.
Excursió pels voltants de l'alberg per descobrir a través de l'observació, l'experimentació i els jocs, el medi natural de la zona.
Tarda
Descoberta d’un poble pirinenc fent especial atenció a les principals característiques arquitectòniques i socials que s’hi poden observar.
AIGÜES NETES,
AIGÜES BRUTES
Joc educatiu sobre els usos i abusos de l'aigua per donar a conèixer com es pot fer una bona gestió d'aquest recurs.
Tornada al centre escolar
Nit
Joc de Nit
Joc o festa de cloenda

 

PROPOSTA DE ROGRAMACIÓ
PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Línia de treball: ELS ORÍGENS DE CATALUNYA
1r dia
2n dia
3r dia
Matí
Visita i estudi comparatiu dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses que permet als alumnes conèixer diferents estils artístics.
pont sant joan
Visita a la vila vella de Sant Joan de les Abadesses tot estudiant-ne, de forma dinàmica, els seus orígens i la seva evolució.
moli petit
Visita a un antic molí fariner per estudiar-ne el funcionament. Es recullen dades i es calculen paràmetres físics de les diferents parts del mecanisme del molí.
Tarda
monestir de ripoll
Visita i estudi comparatiu dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses que permet als alumnes conèixer diferents estils artístics.
CONSTRUINT MONESTIRS
Taller de construcció d'una maqueta d'un monestir amb els seus elements principals, reflectin tot allò vist a les visites.
Tornada al centre escolar
Nit
Joc de Nit
Joc o festa de cloenda

 

PROPOSTA DE ROGRAMACIÓ
PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Línia de treball: ELS PIRINEUS
1r dia
2n dia
3r dia
Matí
paisatge

Interpretació d’un paisatge pirinenc estudiant paràmetres físics, biològics i socials i la seva evolució al llarg del temps.

Des d'un punt en el què es pot observar bé els entorns, es fa una observació de la confluència del relleu, la vegetació i les activitats humanes en la conformació del paisatge.

boscos pirinencs
Estudi d’un bosc tot recollint informació de paràmetres físics i biològics que permeten veure’l com un ecosistema viu i dinàmic.
Reconèixer un riu com a ecosistema viu i estudiar-ne les característiques i les diferents interaccions que s’hi produeixen.
Tarda
EXPOSICIÓ DELS RESULTATS
Preparació d'un pòster amb la informació que s'ha recollit de la parcel·la de bosc estudiada i exposició pública de les dades.
Tornada al centre escolar
Nit
Joc de Nit
Joc o festa de cloenda

 

 

Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org