CEA Alt Ter  
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER Descoberta de l'entorn natural i
del llegat històric i cultural dels Pirineus

 

 

mallerenga-aigua

Estació de Natura
al Molí Petit

Centre de seguiment de la fauna
i la flora dels entorns del Molí Petit

Riera Arçamala

Molí-Petit

 

Al Molí Petit (a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès) s'hi fa un seguiment de la natura del seu entorn. Els voltants de l'ecomuseu són privilegiats en coincidir-hi la riera d'Arçamala, bosc de ribera, prat de dall, boscos de roure pènol, prats, pinedes de pi roig, etc. Aquesta varietat d'ecosistemes afavoreix una gran diversitat d'espècies de fauna i flora, és a dir, d'una gran biodiversitat.

El Molí Petit és al limit de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter, el qual forma part de la Xarxa de Natura 2000. En aquest espai es poden trobar espècies difícils d'observar a altres llocs com la mallerenga d'aigua (Parus palustris), el cranc de riu (Austrapotamobius pallipes), el roure pènol (Quercus robur) o el lliri de neu (Galanthus nivalis).

Activitats de l'estació:

  • Anellament científic.
  • Seguiment periòdic d'aus.
  • Instal·lació i seguiment de caixes niu.
  • Instal·lació de menjadores.
  • Inventari de fauna i flora.

Mètode de seguiment (cliqueu).

caixa-niu
ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS


nens-i-ocells

 

Secundària

   Primària

observant-ocells
Per a més informació i reserves, truqueu al 972 72 13 17 / 686 11 33 44 o escriviu a info@alt-ter.org
 
FAUNA OBSERVADA , VERTEBRATS
Llistat de vertebrats observats al Molí Petit i al seu entorn proper. L'any s'especifica en el cas d'observacions puntuals. Les observacions es van iniciar el 2006. Liró gris lluer
Mamífers

Mamífers
Espècie
Nom científic
Data
Guineu
Vulpes vulpes
2006, 2010
Conill
Oryctolagus cuniculus

habitual

Ratolí de bosc
Apodemus sylvaticus
habitual
Rat-penat de ferradura petit
Rhinolophus hipposideros
2008, 2009
Musaranya comuna
Crocidura russula
2009, 2012
Visó americà
Mustela vison
2009, 2010, 2012
Teixó
Meles meles
habitual
Liró gris
Glis glis
2006, 2012
Talpó
Microtus sp.
habitual
Llúdriga
Lutra lutra
2010
Esquirol
Sciurus vulgaris
2010, 2012, 2013
Cabirol
Capreolus capreolus
2010
Senglar
Sus scrofa
2010, 2013
Aus (60 espècies)
Espècie
Nom científic
Data
Ànec collverd
Anas platyrhynchos
habitual
Martinet de nit
Nycticorax nycticorax
2009
Bernat pescaire
Ardea cinerea
habitual
Milà negre
Milvus migrans
2009
Voltor comú
Gyps fulvus
habitual (vol alt)
Astor
Accopiter gentilis
2010
Esparver vulgar
Accipiter nisus
habitual
Aligot comú
Buteo buteo
habitual
Aligot vesper
Pernis apivorus
2010, 2011, 2012
Colom roquer
Columba livia
habitual
Tudó
Columba paulmbus
habitual
Tòrtora turca
Streptopelia decaocto
2010
Cucut
Cuculus canorus
habitual
Gamarús
Strix aluco
habitual
Falciot negre
Apus apus
habitual
Blauet
Alcedo atthis
habitual
Puput
Upupa epops
2010
Abellerol
Merops apiaster
2010
Picot verd
Picus viridis
habitual
Picot garser gros
Dendrocopos major
habitual
Picot garser petit
Dendrocopos minor
2009, 2010
Roquerol
Ptyonoprogne rupestris
habitual
Oreneta vulgar
Hirundo rustica
habitual
Oreneta cuablanca
Delichon urbicum
habitual
Cuereta torrentera
Motacilla cinerea
habitual
Cuereta blanca
Motacilla alba
habitual
Merla d'aigua
Cinclus cinclus
habitual
Cargolet
Troglodites troglodites
habitual
Pardal de bardissa
Prunella modularis
2009
Pit-roig
Erithacus rubecula
habitual
Cotxa fumada
Phoenicurus ochruros
habitual
Merla
Turdus merula
habitual
Tord comú
Turdus philomenos
2009, 2013
Bosqueta vulgar
Hippolais polygoltta
2009
Tallarol del casquet
Sylvia atricapilla
habitual
Tallarol gros
Sylvia borin
2008
Mosquiter comú
Phylloscopus collybita
habitual
Mosquiter de passa
Phylloscopus trochilus
2010
Bruel
Regulus ignicapilla
habitual
Papamosques gris
Muscicapa striata
habitual
Mastegatatxes
Ficedula hypoleuca
2009
Mallerenga cuallarga
Aegithalos caudatus
habitual
Mallerenga d'aigua
Parus palustris
habitual
Mallerenga petita
Parus ater
habitual
Mallerenga blava
Parus caeruleus
habitual
Mallerenga carbonera
Parus major
habitual
Pica-soques blau
Sitta europaea
habitual
Raspinell comú
Certhia bracydactyla
habitual
Oriol
Oriolus oriolus
2009, 2013
Gaig
Garrulus glandarius
habitual
Garsa
Pica pica
habitual
Cornella negre
Corvus corone
habitual
Corb
Corvus corax
2009
Estornell vulgar
Sturnus vulgaris
habitual
Pardal comú
Passer domesticus
habitual
Pardal xarrec
Passer montanus
habitual fins 2012
Pinsà comú
Fringilla coelebs
habitual
Pinsà mec
Fringilla montifringilla
2010, 2013
Gafarró
Serinus serinus
habitual
Verdum
Carduelis chloris
habitual
Cadernera
Carduelis carduelis
habitual
Lluer
Carduelis spinus
habitual
Passerell comú
Carduelis cannabina
2009
Pinsà borroner
Pyrrhula pyrrhula
2009, 2011, 2012, 2013
Durbec
C. coccothraustes
2009, 2010, 2012
Gratapalles
Emberiza cirlus
2010
Rèptils
Espècie
Nom científic
Data
Escurçó
Vipera asper
2006, 2011
Serp verda i groga
Coluber viridiflavus
habitual
Serp escurçonera
Natrix maura
habitual
Sargantana de paret
Podarcis muralis
habitual
Serp de collaret
Natrix natrix
habitual
Amfibis
Espècie
Nom científic
Data
Tòtil
Alytes obstetricans
2009
Gripau comú
Bufo bufo
habitual
Granota roja
Rana temporaria

habitual

Granota verda
Pelophylax perezi

2012, 2013

Salamandra
Salamandra salamandra

2010, 2012, 2013

Peixos
Espècie
Nom científic
Data
Barb de muntanya
Barbus meridionalis
habitual
Barb roig
Phoxinus phoxinus
habitual
Truita de riu
Salmo Trutta
2008, 2010, 2012, 2013

FAUNA OBSERVADA , INVERTEBRATS

Llistat d'invertebrats observats al Molí Petit i al seu entorn proper.

INVERTEBRATS
Espècie
Nom científic
Data
Centpeus
Geophilomorpha sp.
2010
Corc
Liparus coronatus
2010
Cuca de llum
Nyctophila reichei
2010
Escanyapolls
Lucanus cervus
2010
Escarabat
Nebria brevicollis
2010
Escarabat blau
Hoplia coerulea
2010
Escarabat de les fulles del vern
Agelastica alni (?)
2010
Escorpí d'aigua
Nepa cinerea
2008,2010
Gitana
Zygaena sp
2010
Grill de camp
Grillus campestris
2010
Libèl·lula
Aeshna mixta
2009
Libèl·lula
Calopteryx xanthostoma
2010
Libèl·lula
Calopteryx virgo
2010
Marieta de set punts
Coccinella septmpunctata
habitual
Papallona
Coenonympha dorus
2010
Papallona
Maniola jurtina
2010
Papallona
Coenonympha arcania
2010
Papallona
Argynnis paphia
2010
Papallona
Malanargia galathea
2010
Papallona
Artogeia rapae
2010
Papallona
Apatura sp
2010
Papallona
Melitaea phoebe
2010
Papallona
Maniola jurtina
2010
Papallona
Pyronia tithonus
2010
Papallona
Plebejus argus
2010
Papallona
Lysandra albicans
2010
Papallona
Ochlodes venatus
2010
Papallona
Thymelicus acteon
2010
Papallona
Leptidea sinapsis
2010
Papallona
Zeuzera pyrina
2010
Papallona Blanqueta de l'espinaler
Aporia crataegi
2010
Papallona Blaveta comuna
Polyommatus icarus
2010
Papallona de la reina
Vanessa atalanta
2010
Papallona dels murs
Pararge aegeria
2010
Papallona Donzella del plantatge
Melitaea cinxia
2010
Papallona Fabriciana
Fabriciana adippe
2010
Papallona Paó de dia
Inachis
2010
Talladits, tisoretes
Forficula auricularia
2010
Xinxa del bosc
Pentatoma rufipes
2010
Xinxa ratllada
Graphosoma lineatum
2010
Mosquit gegant
Tipula màxima
2009
Cercope
Cercopis vulnerata
2009
Aranya tigre
Argiope bruennichi
2010

 

FLORA
Llistat de plantes vasculars observades al Molí Petit i al seu entorn proper.

Roure pènol Prat buixol


Arbres
Espècie
Nom científic
Asprer / Servera
Sorbus domestica
Cirerer
Prunus avium
Faig
Fagus sylvatica
Falsa acàcia
Robinia pseudoacacia
Freixe de flor
Fraxinus ornus
Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior
Pi roig
Pinus sylvestris
Pollancre
Populus hibrida
Pomera
Pyrus malus
Roure pènol
Quercus robur
Salze blanc
Salix alba
Trèmol
Populus tremula
Vern
Alnus glutionosa
Arbusts
Espècie
Nom científic
Aranyoner
Prunus spinosa
Arç blanc
Crataegus monogyna
Avellaner
Corylus avellana
Boix
Buxus sempervivens
Esbarzer
Rubus sp.
Èvol
Sambucus ebulus
Heura
Hereda helix
Sanguinyol
Cornus sanguinea
Saüc
Sambucus nigra
Tortellatge
Viburnum lantana
Plantes herbàcies
Espècie
Nom científic
Abellera becada
Ophrys scolopax
Alfàbrega de ca
Silene latifolia
Bossa de pastor
Capsella bursa-pastoris
Búixol
Anemone nemorosa
Calabruix, all de bruixa
Muscari neglectum
Corniol
Aquilegia vulgaris
Cua de cavall
Equisetum arvense
Curraià blanc
Cephalantera longifolia
Curraià groc
Cephalanthera damasonium
El·lèbor verd
Helleborus foetidus
Epipactis de fulla ample
Epipactis eleborine
Gatassa
Ranunculus ficaria
Gerani nuós
Geranium nodosum
Gram negre
Potentilla reptans
Herba blava
Polygala calcarea
Herba de les orenetes
Chelidonium majus
Herba de Sant Robert
Geranium robertianum
Herba esquellera
Rhinanthus mediterraneus
Herba fetgera
Anemone hepatica
Jonça
Aphyllantes monspeliensis
Lístera ovada
Listera ovata
Maduixera
Fragaria vesca
Margaridoia
Bellis perennis
Narcís de muntanya
Narcissus pseudonarcissus
Orquis maculat
Dacthyloriza fuchsii
Ortiga
Urtica dioica
Pixallits
Taraxacum officinale
Platantera bifòlia
Platanthera bifolia
Primavera
Primula elatior
Primavera, cucut
Primula veris
Pulmonària
Pulmonaria officinalis
Ravenissa blanca, caps blancs
Diplotaxis erucoides
Verònica
Veronica chamaedrys
Viola

Viola sylvestris

CEA Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org