CEA Alt Ter  
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER Descoberta de l'entorn natural i
del llegat històric i cultural dels Pirineus

 

 

Riera d'Arçamala

Espai natural protegit
les Riberes de l'Alt Ter

Xarxa Natura 2000
Estació de Natura

DESCRIPCIÓ DE LES RIBERES DE L'ALT TER


És un espai natural protegit que engloba les ribes del riu Ter des de Camprodon fins a Ripoll, un tram del riu Ritort i també algunes planes i zones boscoses properes.

Aquest espai engloba diversos Hàbitats d'Interès Comunitari com ara les vernedes (boscos de ribera), les rouredes de roure pènol, les fagedes acidòfiles, els prats de dall i els rius i torrents amb sargars.    

 
Estació de Natura
Què és la Xarxa Natura 2000?

És una xarxa internacional d'espais naturals protegits amb la finalitat de conservar la biodiversitat europea.

La Unió Europea va projectar aquesta xarxa el 2001 i es basa en dues directives europees de protecció de la natura, la Directiva Aus i la Directiva Hàbitats. Aquestes directives protegeixen a més de 1000 espècies de fauna i de flora escasses o endèmiques i 230 hàbitats (ecosistemes).

La Xarxa Natura 2000 la conformen Zones d'Especial Protecció per les Aus i Zones Especials de Conservació d'Hàbitats, és a dir, territoris protegits per conservar les aus o els ecosistemes que hi habiten.

Roureda roure pènol  

Dades principals de l’espai natural protegit:

Municipis on s’ubica: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Camprodon.
Cursos fluvials principals: Riu Ter i riu Ritort. Cursos fluvials secundaris: Rec de Rodonella (Ripoll). Torrent de l’Òliba, riera d’Arçamala, torrent del Covilar, torrent de Clarà i torrent d’Escamarc (Sant Joan de les Abadesses). Torrent de Can Peric i torrent de Salelles (Camprodon).
Longitud de l’area protegida: 25 km (recorregut protegit dels rius Ter i Ritort).
Superfície protegida: 410 Ha.


MAPA DE LES RIBERES DE L'ALT TER

    Mapa dels hàbitats de les Riberes de l'Alt Ter

   Mapa detallat 1:50.000: imatge GIF (812 Kb) - imatge PDF (1,92 Mb)

Fageda - Fagus sylvatica Prats de la Ral verneda - Alnus glutinosa Fageda - Fagus sylvatica riu amb sargars
HÀBITATS DE LES RIBERES DE L'ALT TER

    Què són els hàbitats?

Un hàbitat és cada una de les zones terrestres o aquàtiques, naturals o seminaturals, diferenciades per les seves característiques geogràfiques i pels organismes vius que hi viuen.

La Directiva Hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43/CEE) descriu quins són els hàbitats d'interés comunitari (HIC), i entre aquests, quin són de conservació prioritària.

Els HIC són designats per estar amenaçats de desaparèixer, estar restringits en àrees reduïdes o bé ser representatiusde les àrees biogeogràfiques europees. Els designats com prioritaris es considera que estan amenaçats de desaparèixer i la seva conservació és una prioritat a nivell europeu.

    Hàbitats presents a l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter

Imatge
Nom de l'hàbitat
Caracterísitiques
Mapa
verneda - Alnus glutinosa

Vernedes
i altres boscos de ribera afins.

Vernedes de l'estatge montà pirenaicocatalanes

Els verns (Alnus glutinosa) amb salzes, freixes i pollancres formen boscos de ribera. Les vernedes tenen un estrat arbori dens, tancat i un sotabosc ric en espècies herbàcies. La seva presència està† lligada a rius i torrents d'aigües permanents. Es troben molt afectades per la minva dels cabals dels rius, les tallades, la fragmentació i la contaminació.

Codi Directiva: 44.3431+. Hàbitat d'interès prioritari.

Roure pènol - Quercus Robur

Rouredes
de roure pènol mixtes

A Catalunya, els boscos de roure pènol (Quercus robur), són escassos. Es troben en indrets humits: als fons de valls o a les parts baixes dels vessants obacs. La seva fusta, molt valorada, i el sòl on es trobaven, apte per l'agricultura, ha fet que històricament s'hagin talat. Actualment resten boscos petits al Ripollès, la Garrotxa i a la Vall d'Aran.

Codi Directiva: 41.292+

Planes de la Ral
Els prats de dall
amb fromental

Els prats de dall tenen un aspecte canviant segons l'època de l'any. A l'hivern són rasos, a la primavera, si es deixen créixer, són alts i ufanosos. Aquesta herba alta s'ha dallat tradicionalment per tal d'alimentar al bestiar. Al final de l'estiu i a la tardor són aprofitats com a pastura (redall). Tenen una gran diversitat de plantes herbàcies com ara el fromental.

Codi Directiva: 38.23

Fagedes - Fagus sylvatica

Les fagedes

Fagedes messòfiles latepirinenques

El faig (Fagus sylvatica) és un arbre que requereix molta humitat. Per aquest motiu trobarem fagedes als vessants més frescos i humits, orientats cap al nord. La disposició horitzontal de les fulles i la seva densitat fa el sotabosc molt ombrívol. La manca de llum dificulta la formació de l'estrat arbustiu, i les plantes herbàcies creixen i floreixen abans que el faig tregui completament les fulles. Només algunes plantes com el boix, el grèvol o l'herba fetgera hi sobreviuen.

Codi Directiva: 41.142

Sarga - Salix elaeagnos
Sargars i gatelledes muntanyencs

La sarga (Salix elaeagnos) és un arbust de la família dels salzes, propi dels cursos d'aigua. Creix en els trams de riu més afectats per les crescudes ja que són plantes amb una gran capacitat de recuperació després del les revingudes. Forma part, per tant, del bosc de ribera com ara els verns i els salzes.

Codi Directiva: 44.124

    Mapes dels hàbitats presents a l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter

Mapa de la distribució de les vernedes dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter
Mapa de la distribució de les rouredes de pènol dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter
Mapa de la distribució dels prats de dall dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter
Mapa de la distribució de les fagedes dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter
Mapa de la distribució dels sargars dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter

ITINERARIS PER LES RIBERES DE L'ALT TER

Us proposem algunes excursions que recorren per diferents punts l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter. Si ho voleu, podeu accedir a prop de 60 itineraris de natura pel Ripollès a l'apartat d'itineraris de natura.

Itinerari
Imatge
Per si cal convèncer
Longitud
Temps
Dificultat
PDF
SENDER DE LA MALLERENGA D'AIGUA
Sender Mallerenga d'aigua
Itinerari de natura pensat per a l'observació dels ocells més comuns de la zona. Durant elrecorregut és fàcil poder observar o sentir més d'una quinzena d'espècies diferents d'ocells. L'itinerari ressegueix la riera d’Arçamala dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter.
1 km (anada i tornada)
40 min (anada i tornada)
Baixa
ITINERARI AL PANTÀ DE CAL GAT PEL CAMÍ VORA TER
Pantà de cal gat
Itinerari que transcorre per ambdós marges del riu Ter entre Sant Joan de les Abadesses i el Pantà de Cal Gat. L'anada recorre les obagues per boscos, prats i cases de pagès. Al pantà hi ha un mirador per observar-hi la fauna i un sender al bosc de ribera. La tornada és per la via verda Ruta del Ferro i del Carbó.
11 km
(circular)
3,5 h
Baixa
ELS BOSCOS I LES PLANES DE LA RAL
Prats de la Ral
Itinerari que passa sota d'ombrívoles avellanoses, prop d'extensos prats, boscos de roure pènol i fagedes. L' inici és al poble de la Ral que transcorre per les dues ribes del riu Ter. Tot l'itinerari es troba dins de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter.
7 km (circular)
2,15 h
Baixa
DE SANT PAU A SANT JOAN PEL CAMÍ VORA TER
La Batllia
Itinerari d'alt interès paisatgístic que ressegueix la vall del Ter des de Sant Pau de Segúries fins a Sant Joan de les Abadesses per antics camins d'obaga i de solana. Durant el recorregut el camí s'endinsa per boscos ombrívols, passa a prop de grans cases pairals i creua fèrtils planes agrícoles i ramaderes.
11 km
3 h
Baixa

CEA Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org