Supervivents dels nostres rius

FITXA DE
L'ALMESQUERA

 

L'ALMESQUERA
(Galemys pyrenaicus)


Mapa de distribució possible de l'almesquera a Catalunya

HÀBITAT:

L'almesquera habita aigües permanents, fredes i oxigenades. Habitualment se la troba en capçaleres de rius i afluents amb una profunditat petita o moderada. Pot viure des de nivell del mar fins a 2500 m d'altitud. Defuig els rius artificialitzats i prefereix els marges coberts amb bosc de ribera.

A Catalunya la podem trobar a rius del Pirineu.

BIOLOGIA:

La coloració del seu pelatge és gris fosc. Té un cos que recorda al d'un talp, amb una cua llarga. Mesura al voltant de 25 cm i pesa entre 50 i 80 g. En destaca el seu morro allargat amb forma de trompa. Les potes posteriors són força grans i li permeten nedar ràpidament a l'aigua

És un depredador molt actiu de petits invertebrats que captura a dins de l'aigua i a les vores del riu. Consumeix dirariament el 75% del seu pes en preses.

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
VULNERABLE

El seu estat de conservació és vulnerable, és a dir, que pot entrar en perill d'extinció a menys que els factors d'amenaça sobre l'espècie desapareguin.

Els principals problemes als que s'ha d'enfrontar l'almesquera són la degradació dels rius com l'extracció d'aigua, la creació d'embassaments i la contaminació, i també la depredació per espècies exòtiques o alliberades (per exemple, visó americà o gats)

   
Almesquera - Foto: David Pérez
David Perez,
Wikimedia Commons, CC-by-SA
Eric Delgado - XEPV
Xarxa d'Educació dels Pirineus Vius
Eric Delgado - XEPV
Xarxa d'Educació dels Pirineus Vius
 
Supervivents dels nostres rius
Entitats promotores:
Amb el suport de:
anegx
Associació Alt Ter
Xarxa Pirineus Vius
departament territori i sostenibilitat