Casal d’Estiu 2022

Un temps pel lleure a la Natura, gaudint i aprenent.

Casal de Natura Juliol

Del 4 al 29 de juliol
De 9h a 14h
De P3 a 6è 

Les inscripcions s’obriran el 2 de maig.

El casal de Natura

PERQUÈ UN CASAL DE NATURA?

 • Som part indestriable de la natura. Tanmateix convivim diàriament amb mobles, parets, pantalles, xarxes de comunicació, vehicles, sorolls, deixalles, climatitzadors… sense recordar que tot ve de l’entorn natural i que tot hi torna.
 • Sovint no dediquem temps a tocar les roques, a ensumar una flor o a observar un animal. No pensem quines conseqüències tenen totes les nostres accions sobre nosaltres mateixos, als nostres veïns i sobre la natura que formem part.
 • Considerem fonamental, l’educació ambiental, per tal d’ajudar a ser respectuosos amb l’entorn i amb nosaltres mateixos.
 • Entenem l’educació ambiental com a eina per sensibilitzar a les persones vers la natura. A totes. Petites i grans. Mostrar la natura que tenen a prop, com se’n pot gaudir, com n’és de fràgil i quines accions podem fer per conservar-la.
 • El casal de natura és un recurs per l’educació ambiental. En aquest cas, fem activitats per a infants que els permetin descobrir la natura propera que hi ha a la vila i als seus entorns.
 • Fem jocs, dinàmiques, tallers, excursions,… immersos a l’aire lliure, en contacte amb els prats, els boscos, els rius… Activitats que fem amb alegria, de forma amena i proactiva.
 • Volem potenciar valors com ara el respecte, l’amistat, la diversitat, el compromís, la pau, la solidaritat, l’esforç, la integració, la tolerància…

OBJECTIUS DEL CASAL

 • Sensibilitzar sobre la fragilitat i necessitat de conservació de la natura
 • Afavorir actituds respectuoses vers els i les companyes i vers l’entorn
 • Despertar una actitud crítica i constructiva
 • Fomentar les relacions amb els animals, les plantes i l’entorn natural en general, tot desenvolupant tasques diàries
 • Millorar el coneixement de la cultura local tot incorporant activitats tradicionals a la programació
 • Reconèixer a tots i totes com iguals sense cap tipus de discriminació
 • Fomentar la cooperació, col·laboració i companyerisme en les activitats que es realitzin
 • Fomentar el treball en equip compartint tasques de treball, jocs o activitats que requereixin l’ajuda mútua

Informació important

Documentació necessària

1 – Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 – Fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI

* La programació o algunes activitats podran ser modificades si circumstàncies imprevistes ho requereixen
* L’entitat organitzadora es reserva el dret d’admissió en el cas de comportaments incorrectes i reiteratius durant el casal

La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org abans d’iniciar el casal o bé facilitar-la en mà el primer dia.

Inscripcions

 • Al casal de juliol hi haurà un màxim de 60 inscripcions. Estarà dividit en 2 grups:
  • CASALET: 20 places per a infants de P3 a P4
  • CASAL: 40 places per a infants de P5 a 6è
 • Les places del casal s’assignaran segons les setmanes d’inscripció (prioritat per a les reserves de més setmanes) i, en segon lloc, per ordre de recepció de la inscripció.
 • Les inscripcions que reservin 4 setmanes tenen plaça assegurada (sempre que no es superi l’aforament).
 • La data de tancament d’inscripcions és el 17 de juny.
 • Les inscripcions que reservin menys de 4 setmanes se’ls confirmarà definitivament com a molt tard el 10 de juny si disposen de plaça.
 • Quan les famílies rebin la confirmació de plaça, han de pagar el 100% del cost del casal. Aquest pagament s’ha de fer abans del 6 de juny.
 • En cas de no rebre’s el pagament dins el termini, es perd la plaça reservada.
 • En cas de no assistència a alguna de les setmanes previstes no es retornarà l’import pagat
 • En cas de no assistència per força major durant tota una setmana prevista es retornarà el 50% de l’import de la setmana.

Des de l’any 2017 és d’obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d’inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen en qualsevol dels casals (setmana santa, estiu, setembre) ha de ser de 20. Aquest nombre d’inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

En tots els casos, calen un mínim de 20 inscripcions per a poder realitzar el casal

Tarifes i forma de pagament

TARIFA SETMANAL INSCRIPCIONS DE TOT EL CASAL DE JULIOL

Matins (9-14h)

Cost si s’inscriuen les 4 setmanes

Quota 1 fill

60,00 € / setmana
(240,00 € les 4 setmanes)

Quota 2 fills

110,00 € / setmana
(440,00 € les 4 setmanes)

Quota 3 fills

160,00 € / setmana
(640,00 € les 4 setmanes)

TARIFA SETMANAL INSCRIPCIONS PER SETMANES SOLTES DE JULIOL

Matins (9-14h)

Cost si s’inscriuen setmanes soltes

Quota 1 fill

75,00 € / setmana

Quota 2 fills

140,00 € / setmana

Quota 3 fills

215,00 € / setmana

Pagaments entre el 6 i el 20 de juny

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796

En fer l’ingrés, especifiqueu el nom de l’infant i el curs.

Formulari d’inscripció

  Dades de l'infant

  Dades familiars

  Familiar 1

  Familiar 2

  Setmanes

  Marqueu les setmanes que l'infant vindrà al casal. Es prioritzen les inscripcions de més setmanes.

  Juliol

  Autoritzacions

  En/Na/N'

  amb DNI:

  com a

  autoritza a l'infant a assistir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions médico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  AUTORITZO que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal:

  AUTORITZO que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsable de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica:

  Com a mare/pare/tutora o tutor, DECLARO QUE:
  - l'inscrit/a no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
  - l'inscrit/a no està malalt i no té símptomes.
  - l'inscrit/a podrà tornar al casal després d'un mínim de 48 hores passats els símptomes de qualsevol malaltia.
  - l'inscrit/a, en el cas de tenir una patologia mèdica prèvia, té una valoració mèdica conforme pot participar al casal.

  Així mateix, ACCEPTO QUE:
  - l'equip d'educadors del casal faran tot el possible per seguir les recomanacions sanitàries i vetllaran per la salut dels inscrits/es en la mesura del possible. En cas de contagi, n'eximeixo la responsabilitat a l'entitat i als educadors.
  - en el cas que l'inscrit/a es trobi malament, hauré de recollir-lo del casal en la major brevetat possible.
  - en el cas d'haver un nou protocol sanitari l'infant i la familia el seguirem.

  Observacions

  Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta o altres observacions rellevants

  Enviament

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  Responsable: CEA ALT TER
  Finalitat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
  Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
  Procedència: Del propi interessat.
  Informació addicional: Pot consultar en el següent enllaç la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

  Skip to content