version en occitan
 
 

 

 

 

 

 

 

 
I NOSALTRES QUÈ PODEM FER?   El canvi climàtic ens afecta a tots i l'afavorim entre tots. Així doncs, cadascú de nosaltres pot ajudar a reduir-lo. Com?
 
- La causa del canvi climàtic és l'augment de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera (CO2, CH4...) que provenen de l'ús de combustibles fòssils (petroli, carbó...) per part de les persones.
- Tot el que redueixi aquestes emissions ajuda a mitigar el canvi climàtic.
 
 
  COMPRA LOCAL
Adquirir productes locals (KM0) evita grans desplaçaments amb vehicles i les seves emissions.
També comprar a les botigues properes i no fer desplaçaments amb vehicles particulars.
 
 
  ESTALVI ENERGÈTIC
Posar el termòstat de la vivenda a una temperatura moderada redueix el consum energètic, ja sigui a l'hivern amb la calefacció o a l'estiu amb l'aire condicionat.
 
 
  AÏLLAMENT DELS EDIFICIS
Si els edificis disposen d'un bon aïllament es conserva millor la temperatura interior i es consumeix menys energia, per tant, menys emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 
 
  ENERGIES RENOVABLES
Adquirir l'energia d'empreses distribuïdores que tinguin com a font d'energia les renovables és una molt bona solució, ja que evitem les emissions en origen. L'energia solar o l'eòlica, per exemple, no generen gasos d'efecte hivernacle durant la generació.
 
 
  DESPLAÇAMENTS ECOLÒGICS
Anar a peu o amb bicicleta, per exemple, no genera cap emissió de gasos d'efecte hivernacle durant els desplaçaments.
 
 
  TRANSPORT PÚBLIC
L'ús del transport públic redueix les emissions de gasos d'efece hivernacle davant l'ús del transport en vehicle privat.
 
 
  REUTILITZAR
Fer servir diverses vegades el mateix objecte (per exemple una ampolla), allarga la seva vida útil i evita que calgui tornar-lo a crear. Així doncs evita el consum d'energia per tornar-lo a fabricar.
 
 
  RECICLAR
El reciclatge converteix residus en matèria primera per crear nous productes (per exemple, el reciclatge de paper i cartró). És un procés menys costós energèticament que l'extracció de matèries primeres de la natura i crear el producte.
 
 
  EDUCACIÓ AMBIENTAL
Difondre informacions com les que hi ha en aquesta pàgina i despertar una actitud constructiva vers el nostre entorn ajudarà a que cada cop més persones actuïn de forma conscient respecte el consum d'energia i la necessària reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle.
 
 
  DECREIXEMENT DEL CONSUM
Comprar o adquirir els productes que realment ens resulten necessaris, allargar la vida dels que ja tenim, o utilitzar productes que tinguin una vida llarga enlloc dels d'un sol ús, també ajuda a reduir el consum energètic i en conseqüència, les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 
 
   
 
 
Entitats promotores:
Amb el suport de:
Alt ter
Pirineus vius