Casal de Natura 2024

Un temps pel lleure a la Natura, gaudint i aprenent.

Casal de Natura

De l’1 de juliol al 2 d’agost
De 9h a 14h – Dimecres de 9h a 16h
D’ I3 a 6è

El casal de Natura

PER QUÈ UN CASAL DE NATURA?

 • Som part indestriable de la natura. Tanmateix convivim diàriament amb mobles, parets, pantalles, xarxes de comunicació, vehicles, sorolls, deixalles, climatitzadors… sense recordar que tot ve de l’entorn natural i que tot hi torna.
 • Sovint no dediquem temps a tocar les roques, a ensumar una flor o a observar un animal. No pensem quines conseqüències tenen totes les nostres accions sobre nosaltres mateixos, als nostres veïns i al nostre entorn.
 • Considerem fonamental l’educació ambiental, per tal d’ajudar a ser respectuosos amb l’entorn i amb nosaltres mateixos.
 • Entenem l’educació ambiental com a eina per sensibilitzar a les persones vers la natura. A totes. Petites i grans. Mostrar la natura que tenen a prop, com se’n pot gaudir, com n’és de fràgil i quines accions podem fer per conservar-la.
 • El casal de natura és un recurs per l’educació ambiental. En aquest cas, fem activitats per a infants que els permetin descobrir la natura propera que hi ha a la vila i als seus entorns.
 • Fem jocs, dinàmiques, tallers, excursions,… immersos a l’aire lliure, en contacte amb els prats, els boscos, els rius… Activitats que fem amb alegria, de forma amena i proactiva.
 • Volem potenciar valors com ara el respecte, l’amistat, la diversitat, el compromís, la pau, la solidaritat, l’esforç, la integració, la tolerància…
 • Tanmateix, també s’inclouen altres tipus d’activitats lúdiques, culturals i socials, segons el que vagi sorgint durant el casal

OBJECTIUS DEL CASAL

 • Sensibilitzar sobre la fragilitat i necessitat de conservació de la natura
 • Afavorir actituds respectuoses vers els i les companyes i vers l’entorn
 • Despertar una actitud crítica i constructiva
 • Fomentar les relacions amb els animals, les plantes i l’entorn natural en general, tot desenvolupant tasques diàries
 • Millorar el coneixement de la cultura local tot incorporant activitats tradicionals a la programació
 • Reconèixer a tots i totes com iguals sense cap tipus de discriminació
 • Fomentar la cooperació, col·laboració i companyerisme en les activitats que es realitzin
 • Fomentar el treball en equip compartint tasques de treball, jocs o activitats que requereixin l’ajuda mútua

Informació important

 • Hi ha 30 places.
 • El casal és al Molí Petit, espai que comparteixen tots els infants.
 • Els dimecres es preveu una excursió setmanal que inclou el dinar (a càrrec de les famílies), per a tots els infants.
 • La programació o algunes activitats podran ser modificades si circumstàncies imprevistes ho requereixen.
 • L’entitat organitzadora es reserva el dret d’admissió en el cas de comportaments incorrectes i reiteratius durant el casal.

Documentació necessària

1 – Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 – Fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI

Es pot enviar a info@alt-ter.org (Xavi) abans d’iniciar el casal o bé facilitar-la en mà el primer dia.

Inscripcions

 • Del 6 al 10 de maig: període per inscripcions de 3 setmanes o més.
 • A partir del 13 de maig: inscripcions per menys de 3 setmanes (mentre hi hagi places disponibles).
 • 17 de juny:  tancament d’inscripcions.
 • Quan les famílies rebin la confirmació de plaça, mitjançant un correu electrònic, han de pagar el 100% del cost del casal en un termini de 15 dies.
 • En cas de no rebre’s el pagament dins el termini, es perd la plaça reservada.
 • En cas de no assistència a alguna de les setmanes previstes no es retornarà l’import pagat.
 • En cas de no assistència per força major durant tota una setmana prevista es retornarà el 50% de l’import de la setmana.

Des de l’any 2017 és d’obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d’inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen ha de ser de 20. Aquest nombre d’inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

En tots els casos, calen un mínim de 20 inscripcions per a poder realitzar el casal.

Tarifes i forma de pagament

TARIFA SETMANAL PER INSCRIPCIONS DE 3-5 SETMANES

Tarifes

 

Quota 1 fill

70,00 € / setmana

Quota 2 fills

130,00 € / setmana

Quota 3 fills

190,00 € / setmana

TARIFA SETMANAL PER INSCRIPCIONS D’1 I 2 SETMANES

Tarifes

Quota 1 fill

80,00 € / setmana

Quota 2 fills

150,00 € / setmana

Quota 3 fills

220,00 € / setmana

Pagaments:

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796

En fer l’ingrés, especifiqueu el nom de l’infant i el nombre de setmanes.

Formulari d’inscripció

  Dades de l'infant

  Dades familiars

  Familiar 1

  Familiar 2

  Setmanes

  Marqueu les setmanes que l'infant vindrà al casal. Es prioritzen les inscripcions de més de 3 setmanes.

  Autoritzacions

  En/Na/N'

  amb DNI:

  com a

  autoritza a l'infant a assistir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions médico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.
  AUTORITZO que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal:

  AUTORITZO que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsable de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica:

  Com a mare/pare/tutora o tutor, DECLARO QUE:
  - l'inscrit/a no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
  - l'inscrit/a no està malalt i no té símptomes.
  - l'inscrit/a podrà tornar al casal després d'un mínim de 48 hores passats els símptomes de qualsevol malaltia.
  - l'inscrit/a, en el cas de tenir una patologia mèdica prèvia, té una valoració mèdica conforme pot participar al casal.
  Així mateix, ACCEPTO QUE:
  - l'equip d'educadors del casal faran tot el possible per seguir les recomanacions sanitàries i vetllaran per la salut dels inscrits/es en la mesura del possible. En cas de contagi, n'eximeixo la responsabilitat a l'entitat i als educadors.
  - en el cas que l'inscrit/a es trobi malament, hauré de recollir-lo del casal en la major brevetat possible.
  - en el cas d'haver un nou protocol sanitari l'infant i la família el seguirem.

  Observacions

  Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta o altres observacions rellevants

  Enviament

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  Responsable: CEA ALT TER
  Finalitat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.
  Legitimació: Consentiment de l’interessat.
  Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
  Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
  Procedència: Del propi interessat.
  Informació addicional: Pot consultar en el següent enllaç la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

  Skip to content