Condicions de la reserva

  • La visita es realitza amb un mínim de 6 adults inscrits.
  • Si 24 hores abans de realitzar la visita no hi ha el número mínim de reserves, aquesta s’anul·la i s’avisa a les persones inscrites per correu electrònic. En aquest cas, es retornarà l’import per la mateixa via per la qual s’ha fet el pagament. 
  • En el cas de que la persona inscrita anul·la una o més entrades, cal avisar a l’entitat organitzadora per correu electrònic. L’import de l’anul·lació es retornarà només si s’ha fet 48 hores abans de realitzar la visita.

Més informació

    Vull incloure la meva adreça de correu a la base de dades de l'entitat per rebre la Newsletter i altres informacions puntuals d'interès:

    Skip to content